قالب سقف – سیستم میزی

المان های قالب سقف – سیستم میزی :

– پلای وود

– تیرهای چوبی H20     

– سر جک ها 

– جکهای گالوانیزه

شرکت آسان فرم کیمیا از تامین کنندگان مشهور و خوشنام انواع مختلف قالب سقف – سیستم میزی و المان های آن در ایران می باشد.