قالب سقف – سیستم دستی

Previous slide
Next slide
المان ها قالب سقف – سیستم دستی:

پلای وود

تیرهای چوبی H20     

سر جکها

– جکهای گالوانیزه

سه پایه 

                        

شرکت آسان فرم کیمیا از تامین کنندگان مشهور و خوشنام انواع مختلف قالب سقف – سیستم دستی و المان های آن در ایران می باشد.