قالب دیوار دو طرفه

المان های قالب دیوار دو طرفه :

پلای وود

تیرهای چوبی H20     

پشت بندهای فلزی

جکهای شاقول

میان بلت

مهره بلت

– سکوهای بتن ریزی

شرکت آسان فرم کیمیا از تامین کنندگان مشهور و خوشنام انواع مختلف قالب دیوار دو طرفه و المان های آن در ایران می باشد.